VOZIDLA NA ALTERNATIVNÍ POHON LPG JSOU OD ROKU 2009 ODPROŠTĚNY OD SILNIČNÍ DANĚ.

 

Při přestavbě Vašeho vozidla na LPG  šetříte dvakrát. Jednou na pohonných hmotách a podruhé tím, že pokud vozidlo používáte pro firmu nebo máte vůz firemní nemusíte za něj platit SILNIČNÍ DAŇ.

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční

§ 3 Osvobození od daně

Od daně jsou osvobozena:

f) vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která

1. mají elektrický pohon,
2. mají hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor,
3. používají jako palivo zkapalněný ropný plyn označovaný jako LPG nebo stlačený zemní plyn označovaný jako CNG, nebo
4. jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového benzínu a ethanolu 85 označovaného jako E85,

.............PRACOVNÍ DOBA............