Ceník oprav

Hodinová sazba...................450,--Kč

Cena diagnostiky................ 350,-- Kč

 

Zákazníkům, kteří mají přestavěné vozidlo naší firmou pokytujeme slevu.

upozornění:

Hodinová sazba s  vlastními náhradními díly ......................... 750,--

 

Všechny ceny jsou bez DPH.

.............PRACOVNÍ DOBA............